Startups / Emprenedors

Startups / Emprenedors

Barcelo Advocats ofereix orientació jurídica a startups/emprenedors per a protegir els projectes d’empreses tecnològiques. La innovació resulta ser l’actiu intangible més valuós i és per això que ha de ser objecte d’una estratègia de protecció adoptant, interna i externament, les mesures oportunes per a garantir la confidencialitat del projecte.

Així mateix, atenent les característiques del negoci i de la fase de creixement del projecte oferim assessorament per a definir la millor estratègia de protecció en l’àmbit de la nostra especialització. En aquest sentit:

Vocació internacional, col·laboració amb despatxos locals del territori nacional d’interès especialitzats en les àrees citades