Àrees Jurídiques

Àrees Jurídiques

Barceló Advocats ofereix un servei integral d’assessorament en l’àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual, Dret Digital i àrees relacionades, des de definir l’ estratègia més òptima de protecció registral dels actius intangibles, passant per l’ execució i gestió de l’esmentada cobertura, fins a regular la part contractual dels negocis en què els citats actius poden veure’s involucrats i, per últim, dirigir la defensa processal de qualsevol conflicte en els quals ells mateixos poden veure’s avocats.

En definitiva, es tanca el cercle de les necessitats que pot tenir el creador/inventor en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual, protegint-li alhora de qualsevol il·licitud contra la reputació del seu negoci/persona en el món en línia i offline.

Marques / Dissenys / Patents
Dret Digital
Propietat Intel·lectual (Copyright)
Dret a l’Honor, Intimitat i Pròpia Imatge
Competència Deslleial / Publicitat / Secret Empresarial
Marques / Dissenys / Patents
Dret Digital
Propietat Intel·lectual (Copyright)
Dret a l’Honor, Intimitat i Pròpia Imatge
Competència Deslleial / Publicitat / Secret Empresarial

Marques / Dissenys / Patents

Dret Digital

Propietat Intel·lectual

Dret a l’Honor, Intimitat i Pròpia Imatge

Competència Deslleial / Publicitat / Secret Empresarial

Els nostres pilars/compromisos envers el client: definició de la millor estratègia jurídica, rigor jurídic, eficiència i honestedat