Formació

Formació

Atenent a la creixent importància de la propietat industrial i intel·lectual com a valuós actiu per a l’empresa, emprenedor, inventor, creador o autor, Barceló Advocats es posa a la seva disposició per realitzar cursos de formació, jornades “in house” a mida, que aportin l’optimització dels seus actius i/o la millor estratègia de protecció dels intangibles, així com aspectes claus a considerar en qualsevol negoci contractual nacional i/o internacional.

En la nostra labor de Formació, incloem la redacció d’articles en Newsletters sectorials que proporcionen informació sobre temes d’interès en Associacions i Clústers per als seus membres.